Условия за ползване на сайта
Фирмата е сертифицирана по Система за управление на качеството ISO 9001:2008

Условия за ползване на сайта

 І. Достъп и използване на сайта : www.telec2002.com

1. Осъществявайки достъп, браузинг или изтегляне на данни от която и да е част от този сайт или от неговото съдържание, или изпращане

или включване към него, или каквото и да е друго използване на този сайт и неговото съдържание, независимо дали като регистриран

потребител или като нерегистриран посетител, вие се съгласявате с настоящите Условия за ползване. Достъпът до и използването на

сайта от ваша страна се подчинява на настоящите Условия за ползване и всички приложими закони и разпоредби. Като осъществявате

достъп до и използвате сайта, вие изразявате безусловното си съгласие с настоящите Условия за ползване, приемате ги без ограничения

и/или възражения и се задължавате да ги спазвате. Потвърждавате, че всякакви други споразумения между вас и ТЕЛЕЦ 2002 ООД в

тази връзка се заменят от настоящите Условия за ползване. Ако не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване, ви молим да

напуснете сайта.

Вие приемате да не осъществявате достъп до този сайт чрез каквито и да било други средства, освен чрез официалния интерфейс и

потребителския вход, предоставен за целите на достъпа до сайта на нерегестрирани и/или регистрирани посетители.

Всякакъв друг достъп ще се разглежда като злонамерено хакерско проникване, заплаха или опасност.

Регламентираният достъп до този сайт може да бъде ограничен до максимален брой пъти и/или продължителност в даден период от

време.

ІІ. Собственост над съдържанието

Сайта www.telec2002.com е собственост на ТЕЛЕЦ 2002 ООД.

Съдържанието на този уебсайт и технологиите използвани в него са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права.

Всички видове текстови, графични, фото и видео продуктови и други материали публикувани в сайта са собственост на ТЕЛЕЦ 2002 ООД

или други лица, като всички права са запазени, освен ако не е посочено друго.

Всяко съдържание, представляващо търговска марка, лого или марка за услуги, се явява също регистрирана или нерегистрирана търговска

марка на ТЕЛЕЦ 2002 ООД или на други лица.

Строго се забранява използването от ваша страна на каквото и да е съдържание от сайта по начин, различен от предвидения в

тези Условия за ползване, без писмено разрешение от собственика на съдържанието. Уведомяваме ви, че ще бъдат отстоявани правата

върху интелектуалната собственост с цялата сила на закона, включително чрез търсене на наказателно преследване.

ТЕЛЕЦ 2002 ООД си запазва правото да извършва промени в цените, дизайна, съдържанието и Условията за ползване без

предварително уведомление.

Настоящият уебсайт www.telec2002.com се поддържа от ТЕЛЕЦ 2002 ООД.

ІІІ. Понятия

По смисъла на настоящите Условия за ползване изброените понятия са използвани със следното значение :

- „Услуги” означава всякакви функции, средства, приложения, информация или други налични услуги чрез този уебсайт (включително,

където е приложимо).

- „Условия” означава настоящите Условия за ползване.

- „Потребител” или „вие” означава всяко лице, което има достъп или използва настоящия сайт, с или без оторизацията на ТЕЛЕЦ 2002 ООД

и независимо дали вие сте или не сте регистриран да използвате този или част от този сайт, или сте регистриран Потребител на Услуга, предлагана чрез този сайт.

- „Tози уебсайт” или „сайт” означава уебсайта със следния електронен адрес www.telec2002.com (home-страницата и уебстраниците към нея)

или друг набор от информация и/или приложения, поддържани от ТЕЛЕЦ 2002 ООД и достъпни чрез физически свързани или безжични

мрежи (включително интернет и мрежите, достъпни чрез използване на протокол за безжични приложения или сходна на него (wap)

технология) чрез устройства за достъп като персонален компютър, лаптоп компютри, мобилни телефони, PDAs /персонални дигитални

органайзери/, дигитални камери, телевизори или други мрежово-активиращи устройства, на които тези Условия за ползване са посочени

или към които изрично се прави отпратка във връзка с Потребител, от когото се изисква да приеме настоящите Условия за ползване.

Определени други понятия са дефинирани в текста по-долу.

ІV. Използване на сайта от ваша страна

- Освен ако не е определено друго, Услугите и актуалната иформация се предоставят само за лични и нетърговски цели. Без знанието и

писменото разрешение на ТЕЛЕЦ 2002 ООД нямате право да променяте, копирате, разпространявате, пренасяте, предавате, показвате,

представяте, размножавате, възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, създавате производни произведения, продавате информация,

продукти или услуги, прехвърляте или използвате по друг начин съдържанието на сайта.

- Забранено е да използвате сайта за публикуване или пренасяне на материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо,

оскърбително, малтретиращо, оклеветяващо, опозоряващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или

сквернословно съдържание и каквито и да са материали, които биха могли да съставляват или насърчават поведение, което би било

сметнато за престъпление, би довело до подвеждане под гражданска отговорност или би било в нарушение на какъвто и да е закон.

ТЕЛЕЦ 2002 ООД напълно ще съдейства на всички правоохранителни органи при всякакви съдебни разпореждания, с които се иска от

или нарежда на ТЕЛЕЦ 2002 ООД да разкрие самоличността на всеки, който публикува или пренася такава информация или материали.

- Забранено е да използвате сайта с цел реклама или представяне на търговски предложения.

ТЕЛЕЦ 2002 ООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от

нарушаването на настоящите Условия за ползване и/или нерегламентирано използване Услугите на сайта.

Потребителят следва да не използва този сайт или Услугите по начин, който е в нарушение на тези Условия за ползване (или техния

смисъл) или даден приложим закон или наредби (включително онези, имащи отношение към използването на обществени комуникационни

системи) или който причинява или има вероятност да причини дадена щета, прекъсване или увреждане на този сайт или на Услугите.

Потребителят следва да не прави опити за получаване на неоторизиран достъп до която и да е част от този сайт, други акаунти на

потребител или други компютърни системи, свързани до този сайт, независимо дали чрез хакерски средства, търсене на пароли и други.

Потребителят не може да набира или да прави опити да набира персонална информация имаща отношение към други чрез този сайт.

Поведения, действия на посетители или ползватели на сайта и Услугите изобщо, които не отговарят на споменатите договорки в Условията

за ползване на сайта и Услугите му, се считат като злонамерени жестове, хакерски и други опасни действия или заплахи и принуждат

стартиране на процедура по законова защита.

Нарушителите ще се преследват с всички разрешени от закона средства.

V. Конфиденциалност

ТЕЛЕЦ 2002 ООД е регистриран по Закона за защита на личните данни, като администратор на лични данни на потребители и се

ангажира да предприеме всички възможни мерки за гарантиране неприкосновеността на личните данни (например : име, адрес, телефонен

номер, адрес на електронна поща), предоставени от потребителите на сайта, както и да не ги разкрива освен в случаите, когато са

изискани от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни

и при спазване на нормативно установения ред.

Всяко друго съобщение или материал, който изпратите на сайта, например въпроси, коментари, предложения и пр., ще се смятат за

неконфиденциални и без право на собственост.

ТЕЛЕЦ 2002 ООД се ангажира да защитава вашата конфиденциалност. Настоящата декларация за конфиденциалност описва практиката

на сайта www.telec2002.com ("Сайта") да събира и използва данни, тя не се отнася за други онлайн или офлайн сайтове, продукти или услуги

на ТЕЛЕЦ 2002 ООД. При отварянето на този сайт, вие приемате описаната в тази декларация за конфиденциалност практика за

събиране и използване на информация.

VІ. Събиране на личните данни

Акаунт на регистриран потребител, парола и сигурност, условия за включване / изключване

Ако за някой Услуги е необходимо да си отворите акаунт, трябва да преминете процеса на регистрация като ни предоставите актуална,

пълна, точна и вярна информация, както е указано в съответния формуляр. Освен това трябва да изберете парола и потребителско име.

Носите пълната отговорност за запазване на поверителността на вашия акаунт и парола. Освен това носите отговорност за всяко едно и за

всички действия извършени от вашия акаунт. Приемате да ни уведомите незабавно в случай на неоторизирано използване на вашия акаунт

или друг пробив в сигурността. ТЕЛЕЦ 2002 ООД не носи отговорност за загубите, които може да претърпите, ако някой друг използва

вашият акаунт и парола, независимо дали това става със или без ваше знание. Може да бъдете подведен под отговорност за загуби,

претърпени от ТЕЛЕЦ 2002 ООД или от трета страна, причинени от използването на вашия акаунт и парола от трето лице. Нямате право

да използвате чужд акаунт без разрешение от титуляра на съответния акаунт.

Събираните от нас лични данни може да включват вашето име, име на фирма или организация, имейл адрес, телефон, данни на фирмата.

В сайта може да се съдържа определена информация за посещението ви, например : името на вашия интернет доставчик и IP адреса, под

който сте в интернет, датата и часа, когато сте отворили сайта, страниците, които сте отворили в сайта, и интернет адреса на уеб сайта, от

който директно сте отворили нашия. Тази информация се използва с цел подобряване и администриране на сайта и за анализиране на

тенденциите.

За да избегнете прихващането и използването на имейл адреса ви и други лични данни с неподходяща или злонамерена цел, ТЕЛЕЦ 2002 ООД
ви съветва да внимавате при публикуването на истинския си имейл адрес или лични данни в дискусионни групи, чатове и други публични форуми.

За да изпратите, качите или изтеглите материали, да общувате чрез или да имате достъп до този сайт и част или цялото съдържание на

сайта, Потребителят може да бъде помолен да представи детайли за регистрация и да се включи. Условие за ползване на този сайт,

Права за ползване на сайта telec2002.com/Условия-за-ползване-на-сайта

Услугите и съдържанието му, е всички детайли по регистрация на Потребителя, които той предоставя да са и да останат верни, точни,

актуални и пълни.

Вие приемате да информирате ТЕЛЕЦ 2002 ООД незабавно за настъпили промени, които имат отношение към вашата регистрация.

Уведомяването следва да бъде направено на на e-mail адреса представен на този сайт.

Ако ТЕЛЕЦ 2002 ООД счита, че тези детайли са неточни, неактуални или непълни или по своя преценка счита подобно действие за

неподходящо (включително при случаите, при които подозира регистрация на множествени профили на Потребители от същото лице), има

право да откаже достъп на Потребителя до сайта, и/или до които и да са от неговите Услуги и съдържание на сайта.

При случаите, при които вие се включвате с цел да получите достъп до този сайт или до част от този сайт и е предоставен ‘изход’ (или

подобна) възможност, вие приемате да изключите и излезете от вашия акаунт в края на вашата сесия. ТЕЛЕЦ 2002 ООД си запазва

правото да изключи включилия се Потребител, чийто акаунт е неактивен за дълъг период от време.

Парола и детайли за акаунта

Потребителят носи отговорност за поддържането на конфиденциалността на неговата/нейната парола и други детайли и за всички

действия чрез акаунта на Потребителя. Всяко неоторизирано използване на акаунта на Потребителя или друго нарушение на сигурността

следва да бъде оповестено незабавно на e-mail адреса представен на този сайт.. Вашата регистрация е лична и вие следва да не

оповестяване или да представяте вашето потребителско име или парола на други. Всяко разкриване от ваша страна на вашето

потребителско име и/или парола може да има за последица прекратяване на вашата регистрация.

Използване на личните данни

Събираните от сайта лични данни се използват за работата на сайта и за предоставянето на Услуги и изпълнението на транзакции, които

сте поискали или разрешили.

Предвид тази употреба, ТЕЛЕЦ 2002 ООД може да използва личните данни, за да ви предостави по-ефикасно обслужване, за да

подобри сайта и съответните продукти и Услуги в него и улесни използването на сайта, като намали нуждата от постоянно въвеждане на

една и съща информация или като персонализира сайта според вашите предпочитания и интереси. За да ви предложим едни и същи

Услуги при работата ви с други наши продукти, събираната информация от www.telec2002.com може да се комбинира с информация, събрана

от други услуги на ТЕЛЕЦ 2002 ООД.

VІІ. Използване на бисквитки

В този сайт използваме бисквитки, за да осигурим целостта на регистрационния процес и персонализираме сайта. Бисквитката

представлява малък текстов файл, който се записва на твърдия ви диск от сървър на уеб страници. Бисквитките не могат да се използват

за изпълнението на програми или инсталирането на вируси на компютъра. Бисквитките са уникални и могат да се прочетат единствено от

уеб сървър в домейна, който е поставил съответната бисквитка.

Една от основните цели на бисквитките е удобство, за да спестите време. Например, ако персонализирате уеб страница или разглеждате

сайт, с помощта на бисквитката сайтът ще си припомни вашите данни при следващи посещения. Това улеснява процеса на предоставяне

на съответното съдържание, разглеждането на сайта и т. н. Когато се върнете на уеб сайта, данните, които сте предоставили преди това,

могат да се възстановят, за да можете лесно да използвате персонализираните от вас функции на сайта.

Имате възможността да приемате или отказвате бисквитките. Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитките, но чрез настройка

във вашия браузър можете, ако искате, да ги отказвате. Ако решите да отказвате бисквитките, може да не използвате изцяло

интерактивните функции на този сайт или други сайтове, които посещавате.

VІІІ. Отговорности

Екипът на ТЕЛЕЦ 2002 ООД полага максимални усилия за поддържане на възможно най-вярна и актуална информацията в сайта.

ТЕЛЕЦ 2002 ООД не носи отговорност за:

- евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на

съдържанието на информацията публикувана от регистрирани потребители на сайта www.telec2002.com;

- информацията, включена в сайтовете, към които www.telec2002.com съдържа препратки, както и последиците от тяхното посещаване;

- мненията изразени във форумите (коментарите);

- съдържанието на рекламите, публикувани на сайта.

Потребителите поемат личната отговорност да проверяват собствената си информация, преди да я публикуват в сайта.

Съдържанието на сайта подлежи на промяна без предизвестие.

Използването на сайта е на ваш риск. Нито ТЕЛЕЦ 2002 ООД, нито негови дъщерни дружества, сружители, директори или управители,

представители или други лица, участващи в създаването, поддържането, управлението или администрирането на сайта, не носят

отговорност за никакви преки, косвени, наказателни, случайни, специални, предизвикани или каквито и да е други щети, произтичащи или

свързани по друг начин с използването на този сайт или съдържанието му, независимо дали основанието е договор, правонарушение,

обективна отговорност и пр., дори ако е имало предупреждение за възможност от такива щети.

ІХ. Незаконна или забранена употреба

Едно от условията за ползване на Услугите е да не ги използвате за незаконни цели или цели, които са забранени според

настоящите Условия за ползване, ограничения и пояснения. Нямате право да използвате Услугите по начин, който може да нанесе вреди,

да блокира, претовари или повреди сървър или мрежата (мрежите), свързани към сървър на ТЕЛЕЦ 2002 ООД, или да попречи на трета

страна да използва някоя от Услугите. Нямате право да опитвате да получите неоторизиран достъп до Услуга, чужд акаунт, компютърна

система или мрежа, свързани към сървър на ТЕЛЕЦ 2002 ООД, или до някоя от Услугите, посредством хакерски действия, целенасочено

търсене на пароли за достъп или с други средства. Нямате право да получите и да се опитвате да получите материали или информация

чрез средства, които непреднамерено са включени в Услугите.

Х. Връзки към сайтове на трети лица

Сайтът може да съдържа връзки към други сайтове, притежавани или управлявани от лица, различни от ТЕЛЕЦ 2002 ООД. Тези връзки

са предоставени само за ваше удобство и включването им не означава одобрение на съотвентия сайт. Връзките към сайтовете на трети

лица ще ви изведат извън този сайт. ТЕЛЕЦ 2002 ООД не контролира и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на

личната информация, за съдържанието на връзките, които се съдържат там, за промените, актуализациите и сигурността на тези сайтове.

Без да се ограничава гореизложеното, ТЕЛЕЦ 2002 ООД изрично отрича всякаква отговорност в случай че тези сайтове:

- нарушават правата върху интелектуална собственост на трети лица;

- са неточни, непълни или подвеждащи;

- не са годни за търговска или друга конкретна цел;

- не обезпечават достатъчна сигурност;

- съдържат вируси или други зловредни елементи;

- са клеветнически или опозоряващи.

Освен това ТЕЛЕЦ 2002 ООД не е изразило одобрението си относно съдържанието на тези сайтове и предлаганите в тях продукти и

услуги. Ако осъществите връзка с такива сайтове, правите това на свой собствен риск и без наше разрешение.

ТЕЛЕЦ 2002 ООД не носи отговорност за разпространение на материали по електронен път или друга форма на предаване, получена от

сайта, към който има връзка сайта www.telec2002.com.

ХІ. Политика по отношение на непоискани идеи

ТЕЛЕЦ 2002 ООД и неговите служителите не приемат и не разглеждат идеи и мнения, които не са били поискани и са подадени по

инициатива на подателя. Моля, не ни изпращайте оригинални авторски материали, мостри, демонстрации или други произведения. Ако

въпреки нашата молба да не ни изпращате вашите идеи и материали, вие все пак ги изпратите на ваша отговорност, трябва да имате

предвид, че ТЕЛЕЦ 2002 ООД не гарантира, че вашите идеи и материали ще бъдат третирани като поверителна информация или обект

на права на интелектуална собственост.

ХІІ. Актуализация на настоящите Условия за ползване

ТЕЛЕЦ 2002 ООД може по всяко време и без предизвестие да преработва тези Условия за ползване чрез актуализиране на настоящата

публикация. Тези преработени версии са задължителни за вас, поради което се препоръчва периодично да посещавате настоящата

страница, за да преглеждате актуалнит


Нагоре